Hipnoza

Hipnoza jest stanem umysłu, w który osoba jest mocno skoncentrowana na jednym temacie, bodźcach, a krytyczny osąd jest częściowo zawieszony. To stan w którym sugestie są akceptowane, a nie analizowane, dzięki czemu możliwe jest dokonanie oczekiwanych zmian podczas sesji. Nie jest możliwe całkowite obejście funkcji krytycznej, co oznacza, że osoba hipnotyzowana może w każdym momencie odrzucić sugestię i wyjść z transu.

W praktyce będzie to wyglądało tak, że podczas sesji będziesz podążać za moim głosem i swoim doświadczeniem bez próby świadomej kontroli, analizy. Świadomy umysł będzie obecny inaczej poszedłbyś spać, leczo jego rola będzie ograniczona do obserwacji procesu. Twoje doświadczenia mogą opierać się widzeniu (wizualizowaniu), czuciu lub napływających myślach związanych z procesem. 

Zastosowanie Hipnozy

 • Uwalnianie od problemów emocjonalnych,
 • Uzdrawianie dolegliwości fizycznych,
 • Wzmacnianie pewności siebie i poczucia własnej wartości,
 • Poprawa motywacji i szybsza realizacja celów,
 • Rozwiązywanie problemów w relacjach (prywatnych i zawodowych),
 • Leczenie otyłości i zaburzeń odżywiania,
 • Uwalnianie od nałogów i niekorzystnych nawyków,
 • Relaksacja i przygotowanie do łagodnego porodu,
 • Poprawa koncentracji,
 • Wzmacnianie pamięci,
 • Zmiana negatywnych myśli, niekorzystnych reakcji emocjonalnych i wzorców zachowań,
 • Eliminacja bezsenności,
 • Pokonywanie problemu prokrastynacji (tendencji do nieustannego przekładania pewnych czynności na później),
 • Poprawa stanu finansowego,
 • Leczenie problemów nerwowych (np. nerwic),
 • Poprawa stanu zdrowia fizycznego i mentalnego,
 • Relaksacja i usuwanie skutków stresu,
 • Leczenie traum oraz skutków trudnych doświadczeń,
 • Wydobywanie pełni potencjału i kreatywności,
 • Szeroko pojęty samorozwój,
 • itd.

Co powinieneś wiedzieć o Hipnozie

 • Hipnoza ma już 6000 lat, jest najstarsza formą  leczenia człowieka. Wiele starożytnych kultur , znało i wykorzystywało hipnozę jako narzędzie terapeutyczne.
 • Hipnoza jest bezpieczna i naturalnym stanem. Codziennie jesteśmy w Hipnozie np. jak jedziesz samochodem przejedziesz jakiś odcinek drogi, a później go nie pamiętasz, to znaczy że byłaś w stanie hipnozy, kiedy wykonujesz swoją pasję, oglądasz film w który zaangażujesz się mocno emocjonalnie)
 • Każdy był zahipnotyzowany tysiące razy. Pierwszymi hipnotyzerami są nasi rodzice, opiekunowie. W dorosłym życiu sami jesteśmy swoimi najlepszymi hipnotyzerami, powtarzając w swoim umyśle wyobrażenia  o sobie.
 • Hipnotyzer nie ma kontroli nad twoim umysłem, ponieważ to hipnotyzowany steruje procesem i nie zrobi nic wbrew swojej woli. 
 • Nie można utknąć w procesie. W każdym momencie możesz zakończyć proces jeżeli będziesz tego chciał. Wystarczy że otworzysz swoje oczy.
 • Będziesz pamiętał wszystko z swojej sesji.
 • Każdy, kto podąża za instrukcjami może zostać zahipnotyzowany.

 • W hipnozie nie chodzi o głębokość transu, ale o gotowość na zmianę. 

 • Niezbędna jest współpraca, między hipnotyzerem a hipnotyzowanym.