Dodaj tu swój tekst nagłówka

Hipnoterapia Duchowa/Transpersonalna

Dziecko, które przychodzi na Świat jest piękne niczym drogocenny klejnot, czyste niczym niezapisana księga. Jest przekonane o swojej wyjątkowości, przepełnione pewnością siebie oraz miłością. Każdy z nas był kiedyś taką istotą.

Dzieci posiadają te cudowne cechy dopóki czują się kochane i bezpieczne. Z czasem jednak, podczas dorastania, gdy ich potrzeby nie są w pełni zaspokajane, ta wrodzona doskonałość zaczyna się chować pod skorupą trudnych emocji. Rodzice zawsze mają jak najlepsze intencje w stosunku do swoich dzieci, jednak nosząc własne, często trudne bagaże emocjonalne, nie są w stanie dać swoim pociechom tyle uwagi i miłości, ile one potrzebują. W rezultacie dzieci z czasem podczas różnych doświadczeń tracą swoje cudowne cechy, poczucie że są kochane i wypierają swoją wspaniałość. Drogocenny klejnot traci swój blask, gdyż zostaje oblepiony bólami życia codziennego i warstwami emocjonalnego błota.

Z czasem młody człowiek zaczyna szukać tożsamości na zewnątrz, aprobaty innych ludzi, standardów, które są w danym momencie popularne. Powstaje sztuczna osobowość (ego), która jest próbą przykrycia  bolesnych doświadczeń warstwą ,,błyszczącego lakieru”, która ma pełnić funkcję ochronną, zarówno przed światem zewnętrznym, jak i własnymi wewnętrznymi ,,demonami”.
W rzeczywistości jednak ta warstwa powoduje utratę kontaktu ze sobą oraz z zakorzenionym w każdym z nas nieskończonym źródłem miłości i piękna. Ta wykreowana maska zabiera możliwość odczuwania życia w pełni oraz nigdy nie daje poczucia pełnej satysfakcji, spokoju, uziemienia, bo wartości płynące z zewnątrz są niepewne, nietrwałe i niespójne z naszą całą istotą.

Dusza każdego człowieka daje mu różne wezwania do przebudzenia, wydarzenia motywujące do zajrzenia w głąb siebie, do przebicia się przez warstwy emocjonalnego błota, aby dojrzeć wewnętrzne światło i blask. Kiedy te impulsy zostają odpowiednio zrozumiane i wykorzystane, rozpoczyna się najbardziej ekscytująca podróż w głąb siebie, na spotkanie ze swoim prawdziwym ja, czystym światłem i miłością.

Hipnoterapia polega na ,,odhipnotyzowaniu” ludzi z negatywnego wpływu doświadczeń z przeszłości, tak aby mogli dostrzec niezwykłe piękno swojej pierwotnej niewinności, odnaleźć skarb, który noszą w sobie. Hipnoterapia pomaga zrzucić tą trudną warstwę emocjonalnego błota tak aby dotrzeć  ku prawdzie, doskonałości i cudownej wolności na którą każdy zasługuje.

W hipnoterapii duchowej wykorzystujemy pracę z umysłem, podświadomością oraz Duszą/ Wyższym Ja, które posiada nieograniczone możliwości zmiany, transformacji, uzdrawiania i uwalniania. Zrzucając warstwy emocjonalnego błota człowiek ma możliwość dotarcia do poczucia spokoju, miłości, satysfakcji, może skutecznie usunąć swoje blokady, lęki i ograniczenia. Zmiany w takich procesach często wychodzą poza postrzeganie umysłowe i są dokonywane z nieograniczonego, wyższego poziomu. Daje to możliwość pracy z praktycznie każdym problemem, wyzwaniem, blokadą czy chorobą.